دریافت کارت بازرگانی

دریافت کارت بازرگانی

دریافت کارت بازرگانی مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند، زیرا که تجارت در سطح بین المللی نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد، این کارت از طریق اتاق بازرگانی ایران که در واقع این اتاق تشکلی […]

شرایط دریافت کارت بازرگانی

شرایط دریافت کارت بازرگانی

شرایط دریافت کارت بازرگانی کلیه‌ی اشخاص برای دریافت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی خود می‌بایستی مدارک لازم برای کارت بازرگانی و همچنین شرایطی که به شرح زیر می‌باشد را دارا باشند: داشتن 23 سال تمام داشتن حداقل مدرک تحصیلی (دیپلم) داشتن گواهی پایان خدمت و یا معاف از خدمت داشتن اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه نداشتن هرگونه […]