استعلام اشخاص حقوقی

استعلام اشخاص حقوقی

استعلام اشخاص حقوقی براي مشاهده شناسه ملي ، شماره ثبتي ، آدرس قانوني و ساير مشخصات بيمه گذاران حقوقي ميتوانيد از آدرس www.ilenc.ir وارد سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور شويد. سپس با وارد نمودن يکي از سه آيتم مشخص شده در سمت راست صفحه (به عنوان مثال نام کامل يا قسمتي از نام بيمه گذار)  و […]