ثبت آدرس شرکت

ثبت آدرس شرکت

ثبت آدرس شرکت پس از ثبت شرکت و تنظیم اساسنامه ،هر شرکتی بنا بر دلایل مختلف ممکن است مجبور با ایحاد تغییرات در مواد اساسنامه شود، معمولا اعمال تغییرات برای شرکت ها بلامانع می باشد لذا موظف هستند تمامی این تغییرات احتمالی را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده و به ثبت برسانند. ثبت این […]