انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت بر طبق قانون تجارت در مواردی امکان انحلال شرکت وجود دارد، در ادامه به این موارد اشاره شده است:  برای اینکار باید قبل از تقسیم دارایی میان شرکا، بدهی طلبکاران پرداخت شود و برای این منظور روند تصفیه اموال شرکت باید طی شود. بر اساس اراده شرکا   اگر شرکت برای یک مدت […]