مدارک اخذ کد اقتصادی

مدارک اخذ کد اقتصادی

مدارک اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی کد اقتصادی تا سال 99 کد 12 رقمی بود که از طرف واحد عملیات سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شد. در واقع ” کد 12 رقمی ” کد احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی […]