مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان افراد می‌بایستی برخی مدارک را برای ثبت‌نام ارائه دهند، به همین سبب این مقاله به مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان پرداخته است، شرکت‌های دانش بنیان اغلب به همت و تلاش افراد متخصص و تحصیلکرده شکل می‌گردد تا بتوانند از طریق علم کسب شده درآمدزایی کنند و همچنین از طریق علم خود برخی نیازهای کشور را رفع نمایند.

مدارک ثبت شرکت دانش بنیان
مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان چیست؟

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهاي مربوط تشکیل می‌شود و بر اساس شاخص‌هاي مورد نظر (که برخی از آنها در این مقاله ذکر شده است) ، به تأیید کارگروه می‌رسد.

مدارک ثبت شرکت دانش بنیان
مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان

اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت‌نام خود بایستی از طریق سامانه مربوط به شرکت‌های دانش بنیان اقدام نمایند و مدارکی که به شرح زیر می‌باشد را اسکن کرده و در قسمت مربوطه آن را بارگذاری نمایید:

 1. ارائه تصویر مجوزهای شرکت مانند مجوز کسب، تأسیس، پروانه بهره برداری و …. ( اختیاری بودن ارائه این مدرک)
 2. ارائه آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات رخ داده در روزنامه رسمی (اجباری بودن ارائه این مدرک)
 3. ارائه تعهدنامه داشتن نظام نامه مالی (اجباری بودن ارائه این مدرک)
 4. ارائه تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی (اجباری بودن ارائه این مدرک)
 5. ارائه آخرین لیست رد شده بیمه شرکت به همراه حقوق و مزایای دریافتی کارکنان (اختیاری بودن ارائه این مدرک)
 6. ارائه رزومه و معرفی‌نامه یا کاتولوگی از خدمات شرکت (اختیاری بودن ارائه این مدرک)
 7. ارائه نمودار سازمانی شرکت (اختیاری بودن ارائه این مدرک)
مدارک ثبت شرکت دانش بنیان
مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

تخلفات درباره ارائه شرایط و مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

 • شرکت‌هایی که سوء سابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (عدم رعایت ضوابط و شرایط و ارسال  مدارک نادرست) از شمول بررسی در قالب آیین‌نامه تشخیص شرکت‌های دانش بنیان خارج می‎‌باشند.)
 • اعضاي کارگروه، مشخصات شرکت‌هایی را که در تعامل با آنها، از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداري کرده اند، در اختیار کارگروه قرار می‌دهند.
 • در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه می‌تواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعلام‌هاي لازم را دریافت کند دبیرخانه کارگروه می‌تواند براي این منظور از کارگزار یا کارگزارن معتمد و صاحب صلاحیت استفاده نماید
 • شرکت‌هاي دانش بنیانی که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند، تاییدیه دانش بنیان بودن آنها لغو می شود.
 • پس از گذشت شش ماه از اجراي این دستورالعمل، اصلاحات و نکات تفصیلی لازم از سوي کارگروه مصوب و اضافه شود.

سوالات متداول

1- حداقل مدرک موسسان شرکت‌های دانش بنیان چه مدرکی است ؟

لیسانس .

2- آیا ارسال تعهدنامه نظام نامه مالی جز مدارک اجباری است  ؟

بله .

3- مدارک ثبت شرکت دانش بنیان از چه طریقی بایستی ارسال گردد ؟

از طریق سامانه مربوط به شرکت‌های دانش بنیان .

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید