مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

مراحل، مدارک و نحوه ثبت شرکت

اعتبار خاص و رسمی که موجب توافق و تمایل همکاری بین شرکای شرکت ها می شود از طریق ثبت شرکت ایجاد می گردد لذا می توان اذعان کرد که ثبت شرکت در واقع بر اساس حقوق و مقررات اسناد ثبتی  و قرار دادی رسمی و منعقد شده ما بین شرکایی است که به موجب آن ملزم به مسئول بودن و رعایت قوانین مندرج در قرارداد می شوند، که البته می توان گام اصلی و ابتدایی تاسیس و ثبت شرکت را در آشنایی کلی  و عمومی نظام حقوقی شرکت ها دانست.

امروزه با رشد فناوری اطلاعات با آگاهی از مراحل اساسی و مدارک مورد نیاز، می توانید به راحتی شرکت خود را به ثبت برسانید. با مراجعه به سامانه irsherkat.ssaa.ir می توانید درخواست آنلاین پذیرش ثبت شرکت خود را به انجام برسانید و مرحله به مرحله، فرم مربوطه را پر کرده و روند کار خود را تسریع کنید.

در این میان شرکت ثبت فکور نیز با داشتن کارشناسان مجرب می تواند در کمترین زمان ممکن و با بهترین شرایط، جوابگوی رفع نیازهای شما باشد.

در این مطلب با توجه به اهمیت موضوع سعی شده است به صورت مختصر و مفید، گام های اساسی ثبت شرکت ها اعم از: مراحل، مدارک و نحوه فرایند بیان گردد.

البته با توجه به انواع مختلف و متنوع شرکت های تجاری نظیر:شرکت با سهامی، شرکت تضامینی، شرکت با مسئولیت های محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی و شرکت های تعاونی و مصرف، تعداد شرکا و نوع سهام و مقدار سرمایه ها و… ، متنوع  و متغیر می باشد اما در کل، اساس و مراحل کار شرایط یکسان خود را خواهد داشت.

مدارک ثبت شرکت
مدارک ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

-انتخاب و تعداد شرکا با توجه به نوع شرکت( نوع فعالیت افراد و میزان و حدود مسولیتها)

– ثبت نام در سامانه مربوطه

– وارد کردن آدرس شرکت

– وارد کردن نام شرکا و میزان درآمد اولیه شروع کار

– مشخص کردن سمت و سهام هر یک از اعضای شرکت

– مشخص کردن حدود و اختیارات اعضا

– اراده و انتخاب روزنامه مالی- سالی

– وارد کردن مطالب صورت جلسه

– تکمیل و ارائه اساسنامه

– تکمیل و ارائه تقاضانامه

– ارائه خلاصه تقاضانامه

– تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز

– پست کردن مدارک تهیه شده

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نیز با توجه به نوع شرکت، در برخی موارد جزئی، ممکن است متفاوت باشد؛ اما در کل اساس ثبت شرکت ها تقریباً یکسان می باشد.

۱- دوبرگ اظهار نامه شرکت

۲- دوجلد اساسنامه شرکت

۳- دونسخه از صورتجلسه (هیات مدیران و موسسین اصلی شرکت)

۴- کپی برابر اصل برگ شناسنامه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۵- کپی برابر اصل کارت ملی هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۶- گواهی پرداخت از بانکی که حساب شرکت تازه تاسیس در آن افتتاح شده است(حداقل ۳۵ درصد)

۷- تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری

۸- ارائه اصل سند مالکیت شرکت

۹- گواهی عدم سوءپیشنه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۱۰- اقرارنامه اعضای شرکت مبنی بر عدم همکاری رسمی

۱۱- امضای وکالتنامه

۱۲-ارائه اصل قیم نامه اعضاء

۱۳-چنانچه اعضای شرکت جزو سهامداران شخصی حقوقی باشند باید موارد ذیل را ارائه دهند (اصل وکپی آگهی تاًسیس، روزنامه رسمی براساس آخرین تغییرات ،کپی شناسنامه و کارت ملی)

۱۴-چنانچه فرد سهامدار خارجی شخصی حقیقی باشد با ارائه اصل و کپی پاسپورت و ترجمه آن، و چنانچه سهامدار خارجی شخصی حقوقی باشند، با ارائه گواهی اصل و کپی ثبت شرکت با ترجمه آن.

۱۵-ارائه مجوز مربوط به فعالیت اصلی شرکت که میزان و حدود هر یک از اختیارات اعضای شرکت (هیات مدیران، بازرسین و سهامداران) قید شده است.

مدارک ثبت شرکت
مدارک ثبت شرکت

فرایند کلی نحوه ثبت شرکت در یک نگاه

برای ثبت شرکت باید به مراکز و ادارات ثبت شرکت مراجعه کنید و قبل از آن، از مشاوره کارشناسان شرکت ثبت فکور بهره مند شوید فرایند کار را به صورت ۵ گام اساسی پیگیری نمایید.

۱-تماس و مشاوره با کارشناس مربوط به امور ثبتی

۲-گرفتن وقت حضوری و استعلام هزینه ثبت

۳-انعقاد قرارداد و تحویل مدارک

۴- تعیین نام اصلی و ثبت موقت شرکت

۵-تاییدیه نهایی ثبت شرکت

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید