انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

بر طبق قانون تجارت در مواردی امکان انحلال شرکت وجود دارد، در ادامه به این موارد اشاره شده است:

 برای اینکار باید قبل از تقسیم دارایی میان شرکا، بدهی طلبکاران پرداخت شود و برای این منظور روند تصفیه اموال شرکت باید طی شود.

بر اساس اراده شرکا

 

اگر شرکت برای یک مدت نامحدود تشکیل شود و یا مدت تعیین شده به اتمام نرسیده باشد شرکا می‌توانند در این مورد با رضایت تصمیم‌گیری کنند. اما اگر زمان تمام شود و تمدید انجام نشود شرکت خودبه خود منحل می‌شود. انحلال با تغییر اساسنامه هم امکان پذیر است. به عبارت دیگر شرکا می‌توانند مدت شرکت را در اساسنامه تغییر دهند و زمان آن را کوتاه کنند. نکته مهم این است که در چنین حالتی حتما باید تغییرات مربوط به انحلال به اطلاع عموم برسد.

 

به دلیل از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

 

با منتفی شدن موضوع شرکت یا تعدد شرکا و یا با منتفی شدن این نوع شرکت توسط قانونگذار، شرکت منحل می‌شود. علاوه بر این اتمام مدت شرکت و یا ورشکسته شدن آن هم منجر به انحلال شرکت می‌شود.

 

مبتنی بر دلایل موجه

 

گاهی اوقات شرکا می‌توانند از دادگاه برای انحلال شرکت درخواست کنند.

در چنین حالتی باید برای درخواست خود دلایل کافی داشته باشند و اگر دادگاه این دلایل را بپذیر احتمال صدور رای برای انحلال شرکت وجود خواهد داشت. دلیل موجه ممکن است هر چیزی باشد و تعیین دلایل مشخص امکان پذیر نیست و بسته به موقعیت و با نظر دادگاه تعیین می‌شود. اما دلیل موجه به طور کلی ممکن است چیزی باشد که ادامه فعالیت شرکت را دشوار و غیر ممکن و یا با زیان زیاد همراه کند. برای مثال ممکن است مشخص شود که بخش عمده‌ای از فعالیت شرکت که هدف اصلی تشکیل آن بوده غیرقانونی است.

 

به علت وضعیت یکی از شرکا

با فوت یا حجر شرکا و یا با عدم توانایی شرکا برای پرداخت دیون شخصی خود مقدمات انحلال فراهم می‌شود.

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید