اخذ ارزش افزوده

ثبت برند لاتین

گواهی است به نفع تولید کنند و فروشنده که به واسطه ان فروشنده میتواند طبق قوانین مالیاتی 9درصد روی مبلغ کل فاکتور اضافه کند و از خریدار میگیرد

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید